Taekwondo
olimpijskie
Pływanie
Koszykówka
dziewcząt
Piłka ręczna
chłopców


Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

XX Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego
Lista kandydatów do klasy 1a XX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
w Bydgoszczy, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.


Lista kandydatów do klasy 1b XX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
w Bydgoszczy, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.Oferta edukacyjna
XX Liceum Ogólnokształcącego MS w Bydgoszczy
na rok szkolny 2015/2016


Kontakt w sprawie rekrutacji

Taekwondo:
Dariusz Głowacz
tel. 695-397-115
glowdar@wp.pl
Pływanie:
Marek Gołembiewski
tel. 601-801-271
golembiewski@liceumxv.edu.pl
Koszykówka:
Piotr Kulpeksza
tel. 605-300-902
kulpeksza@wp.pl


 

Zasady rekrutacji kandydatów
do XX Liceum Ogólnokształcącego
Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy
na rok szkolny 2016/2017

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.( Dz.U. z 1996r., Nr67, poz.106 z późniejszymi zmianami.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
  3. Zarządzenie Nr 12/2016 Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów, publicznych szkół ponadgimnazjalnych publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania czynności określonych w tym harmonogramie, w tym terminy składania dokumentów.

 

 

Wyniki zajęć edukacyjnych,
które będą brane pod uwagę w trakcie rekrutacji

 

Pływanie, Taekwondo Olimpijskie, Koszykówka dziewcząt
język polski, matematyka, język angielski, biologia.

 

Piłka ręczna chłopców
język polski, matematyka, język angielski, biologia.

 

Terminy prób sprawności fizycznych

Taekwondo Olimpijskie17 maja 2016 roku, godz. 17.00
Pływanie17 maja 2016 roku, godz. 17.00
Piłka ręczna chłopców20 maja 2016 roku, godz. 15.00
Koszykówka dziewcząt21 maja 2016 roku, godz. 11.00

 

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz terminy
i harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym regulują:

 

1) Ustawa o Systemie Oświaty

2) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r.

3) Zarządzeniu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016r.

 

Załączniki:

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 12/2016

Wykaz konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjum w latach szkolnych 2012/2013-2015/2016, których laureaci uzyskują prawo wstępu do dowolnie wybranej szkoły ponadgimnazjalnej

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 12/2016

Wykaz konkursów tematycznych oraz innych konkursów współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjów w latach szkolnych 2012/2013- 2015/2016

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 12/2016

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych na szczeblu co najmniej powiatowym, przez inne podmioty działające na terenie szkoły dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 12/2016

Lista dyscyplin sportowych obejmujących konkursy organizowane przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe, w których osiągnięcia kandydatów są punktowane w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 12/2016

Wykaz olimpiad dla uczniów gimnazjów w latach szkolnych 2012/2013- 2013/2014, których laureaci uzyskują prawo wstępu do dowolnie wybranej szkoły ponadgimnazjalnej

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 12/2016

Wykaz olimpiad dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 - 2015/2016, których laureaci i finaliści uzyskują prawo wstępu do dowolnie wybranej szkoły ponadgimnazjalnej

 

Do pobrania:

Koszykówka - obliczanie wyniku końcowego - gimnazjum i liceum

Koszykówka - punktacja do prób technicznych - gimnazjum i liceum

Koszykówka - próby motoryczne - gimnazjum i liceum

Koszykówka - próby techniczne - gimnazjum i liceum

Pływanie - proby sprawnosci fizycznej - liceum

Taekwondo Olimpijskim - test rekrutacyjny - gimnazjum i liceum

Szczęśliwy numerek
21
Numerek ważny w piątek
18 sierpnia 2017 roku
Kalendarz roku szkolnego
Informacje
Dzisiaj jest sobota
19 sierpnia 2017 roku


Imieniny obchodzą:
Bolesław, Ludwik, Emilia, Sykstus, Juliusz, Jan, Sebald , Julian
Prognoza pogody
Bydgoszcz
Pogoda - Bydgoszcz
Inne

SEKRETARIAT SZKOLNY

Godziny pracy:
poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 8:00 - 16:00
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30


GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

Godziny pracy:
poniedziałek 7:25 - 11:25
wtorek 11:45 - 15:20
środa 7:25 - 15:00
czwartek 11:45 - 15:20
piątek 11:45 - 15:20

st.piel.dypl. Alicja Rapicka


PEDAGOG

Godziny pracy:
poniedziałek 10:00 – 15:00
wtorek 10:00 – 14:30
środa 11:30 – 16:30
czwartek 9:00 – 13:00
piątek 8:30 – 12:00

mgr Sylwia Lewandowska

Brak identyfikatora należy zgłaszać do sekretariatu szkoły.

Brak etui identyfikatora lub "smyczy" należy zgłaszać do pani Teresy Chrapkowskiej.
Autor strony: Marcin Maćkiewicz
(admin@liceumxxms.edu.pl)
Opiekun strony: Mariola Raszlińska
(raszlinska@liceumxxms.edu.pl)